Naturturismföretagen

Välbesökt Forum för Naturturism 2021

nf 1

Naturturismföretagens årliga samling ”Forum för Naturturism”, blev ett både välbesökt och innehållsrikt event, på Siggesta gård i Stockholms skärgård. Temat i år var ”hållbar naturturism kring kust, hav och sjö” och arrangerades tillsammans med Stockholm Archipelago. Under två dagar fick deltagarna ta del av ett varierat program, med aktuella frågor för Naturturismens framtid.

Forum för Naturturism bjuder på inspiration och kunskapsinhämtning, men är också en viktig arena där Sveriges natur- och ekoturismföretagare och andra aktörer som verkar för naturturismen i Sverige, kan mötas, nätverka och utbyta erfarenheter.

Programmet innehöll intressanta föreläsare, varvat med paneldebatter och korta filmer från olika medlemsföretag runt om i landet. Tillväxtverket var på plats och berättade om sina insatser för att stärka naturturismen och flera aktuella ämnen belystes; som att bedriva turistverksamhet på annans mark, skillnaden på friluftsliv och naturturism samt problematiken kring strandskyddet ur olika perspektiv beroende på var i landet du bor. Under den andra dagen arrangerades diskussioner och rundabordssamtal, kring samma ämnen och här fick alla medverka och bidra med sina erfarenheter.

Forum för Naturturism var i år ”digifysiskt”, vilket gjorde det möjligt för deltagarna att välja om man ville följa med eventet digitalt eller fysiskt på plats. Formen av hybridmöte gjorde det möjligt för fler att delta och totalt närvarade 120 personer på årets Forum, varav hälften via digitala kanaler och resterande 60 personer på plats.

Naturturismföretagen tackar alla deltagare som aktivt medverkade i samlingen och bidrog med kompetens och kunskap. Nu följer ett uppföljningsarbete och vi uppmanar alla deltagare att fylla i den enkät som har skickats ut så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla våra samlingar och gemensamt skapa en hållbar och välmående framtid för branschen.

Forum för naturturism 2021 möjliggjordes med hjälp av finansiering från Tillväxtverket och Region Stockholm.

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter

nf 1

Välbesökt Forum för Naturturism 2021

Naturturismföretagens årliga samling ”Forum för Naturturism”, blev ett både välbesökt och innehållsrikt event, på Siggesta gård i Stockholms skärgård. Temat