Naturturismföretagen

Forumdiskussion: Möjligheter och erfarenheter kring naturturism i skyddad natur

WBG6738

Naturturism i skyddad natur var temat för Forum för naturturism 2023. Under Forums första dag fick deltagarna två frågeställningar kopplat till detta att fördjupa sig i och diskutera kring. Här är en sammanställning av de olika gruppernas diskussioner.

Deltagande under årets Forum för naturturism fick två frågor att diskutera i samband med en kort och uppfriskande vandring, upplyst av eldstubbar, till vindskyddet “Forest Cradle”.

Frågorna var:

  • Vilka möjligheter ser du gällande naturturism i skyddad natur?
  • Vilka egna erfarenheter har du?

Samtalen började redan under med den inledande fikan kring lägerelden på mötesplatsen Friluftsbyns innergård.

Samtal människor i grupp under Forum för naturturism - naturturism i skyddad natur
Nicole Broekema från Glamping Höga Kusten i samtal på Friluftsbyns Innergård i samband med fika.
Foto: Leif Wikberg

Möjligheter att arbeta i och med skyddad natur

Skyddad natur är viktig för naturturismföretagare då det borgar för bevarandet av området och finns kvar på lång sikt. Temat, Naturturism i skyddad natur, är alltid aktuellt för naturturismföretagare eftersom skyddad natur är en vanlig arena att arbeta i. Just nu är temat dessutom mer aktuellt än vanligt då regeringens anslag för att ta hand om landets naturreservat och nationalparker har minskats kraftigt. Samtidigt blir tillgången till naturen begränsad i vissa områden för att minska slitage och störning.

Nya naturreservat har ofta bra infrastruktur kopplat till sig och det finns en god dokumenterad kunskap kring de skyddade områdena att använda som underlag för guidning. Allt detta kan underlätta naturturismföretagarens arbete. Regler blir också väldigt konkreta i skyddade områden, vilket också det gör det lättare för naturturismföretagaren att arbeta.

Det går att få tillstånd att bedriva naturturism i naturreservat och ha en bra dialog. Tillstånd för att bedriva naturturism i naturreservat och nationalparker söker företagaren hos respektive länsstyrelse som har ansvar för området. Torbjörn Engberg, länsstyrelsen Västernorrland, som föreläste på Forum, pratade om att många upplever det som krångligt att söka tillstånd men uppmanar till kontakt och dialog med länsstyrelsen.

En grupp människor står vid ett vindskydd och pratar - naturturism i skyddad natur
Diskussionerna tilltog igen när deltagarna tagit sig upp till toppen av promenadstråket. Foto: Leif Wikberg

Skyddad natur ger en viss status att besöka och det lockar en hel del ovana gäster. Många skyddade områden är därför attraktiva besöksmål då de är vida omtalade och omskrivna med tillgänglighet för den bredare publiken. Nationalparker är starka varumärken och sådana områden lockar ofta besökare som inte har så stor vana av att vistas i naturen. Här är möjligheten till ökad kunskap god med naturturismföretagarens utbud av aktiviteter.

Paketering av naturupplevelser med ett gott syfte

Naturturism är ett viktigt verktyg som kan lösa problem och skapa möjligheter. Förvaltande myndigheter så som länsstyrelsen har en stor och värdefull potential för att dra nytta av naturturismföretagen som ”ögon” i deras område.

Ett gott exempel är genom att anlita oss/dem som naturvärdar för att möjliggöra tätare tillsyn. Vissa länsstyrelser i landet erbjuder redan denna möjlighet och det skulle kunna vara något för fler att ta efter. Närvaron av en kunnig naturturismföretagare skapar också en god möjlighet till en bättre dialog med besökare som bedriver friluftsliv och annars oftast inte kommer i kontakt med den kunskapsbanken.

Man har som företagare möjlighet att skapa produkter och paket utifrån de värden som gör att ett skyddat område faktiskt skyddas. 

Vad kan naturturismföretagare bidra med i skyddade områden, var en fråga som kom upp i diskussionen:

  • Berätta om bakgrund till skydd och vilka värden som finns i området
  • Skapa samsyn och en förståelse för naturen som skyddas
  • Skapa ett värde ur alla tre hållbarhetsperspektiven (ekonomiskt, socialt och ekologiskt)

Varierande erfarenheter från arbete i skyddad natur

Vikten av att söka tillstånd för att bedriva verksamhet i skyddade områden är central, men emellanåt så är upplevelsen från flera att handläggningstiden är lång för att få tillstånd vilket såklart försvårar företagandet. 

En av deltagarna lyfte fram att det inte är så ovanligt att internationella gäster har svårt att anamma Sveriges syn på friluftsliv med allemansrätten att förhålla sig till. Då är det skönt med de mer tydliga regler som finns i skyddade område som också är bra för en guide att luta sig mot. Det finns mycket kunskap från områdena om varför det är skyddad, vilket är värdefullt för guider att ha tillgång till.

Samarbete som ger förtjänster

Det är viktigt att skapa en tvåvägsdialog och ett samarbete mellan förvaltande myndighet och naturturismaktören. Erfarenheten säger dock att det som återkopplas till förvaltaren ofta inte besvaras. Detta säkert delvis då det finns allt färre resurser till förvaltning och skydd.

I samband med detta lyfte också en av deltagarna möjligheten till regenerativ turism genom att låta turister hjälpa till, inte minst när neddragning av budgetar till skyddade områden görs.

Vi behöver gäster som bryr sig och som får kunskap. Gästen vet inte allt. Sälj det som området/platsen behöver och ta möjligheten att utbilda gästen samtidigt.

Mer om Forum som helhet kan du läsa här.

Tre personer som sitter i ett vinskydd - naturturism i skyddad natur
Emma Wahlberg och Johan Pallin, som till vardags arbetar med att utbilda framtida naturturismföretagare på Naturbruksgymnasiet Burträsk respektive Realgymnasiet, passade på att ta en paus i The Forest Cradle. Foto: Leif Wikberg

Merläsning: Läs sammanfattningen av Forum för naturturism 2023 “Forum 2023 – samtal och utbyte runt lägerelden”

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter