Naturturismföretagen

Forum 2023 – samtal och utbyte runt lägerelden

WBG6658

Årets branschträff började utomhus på Friluftsbyns innergård och avslutades på toppen av Skuleberget. Det speglar samtalen och föreläsningarna under dagarna; högt, lågt och med bredd. Forum 2023 har handlat om utveckling, hot, möjligheter, idéer och inspiration utifrån temat Naturturism i skyddad natur.

Forum för naturturism 2023 var rakt igenom en fysisk träff arrangerad tillsammans med Höga Kusten Turism, Höga Kusten Destinationsutveckling och Region Västernorrland. Föreläsningar och samtal hölls i Friluftbyns Vardagsrummet samt utomhus runt en värmande brasa.

Deltagarna, närmare 80 personer, fick området presenterat för sig och en inblick i Höga Kusten som besöksdestination, tankar om arbetet med utveckling, strategi och varumärket. Att mötas i Friluftsbyn, knöt ihop destinationens gemensamma fokus på lägereldskänslan.

IngMarie Junler, Naturturismföretagens vice ordförande och moderator under dagarna, satte fokus med sina inledande ord.

– Nu är vi varandras presenter, närvarande här och nu. Njut av det, ta hand om varandra, fråga varandra och lär av varandra.

Attraktiva besöksmål där flera intressen ska samverka

30 naturreservat och en nationalpark är bland annat vad Torbjörn Engberg enhetschef Natur i Höga Kusten, Länsstyrelsen Västernorrland, är sysselsatt med i tjänsten.

Hans bild är att många skyddade områden är attraktiva besöksmål och nationalparker ofta är starka varumärken. Men han ser att det behövs mer kunskap om förutsättningarna för att bedriva naturturism i sådana områden samt att kraven på att söka tillstånd kan upplevas besvärligt.

Föreläsning Friluftsbyn - Forum för naturturism 2023
Torbjörn Engberg, Länsstyrelsen Västernorrland. Foto: Leif Wikberg.

Vad förväntar sig länsstyrelsen av en företagare som vill vara verksam i skyddad natur, förutom att följa gällande föreskrifter? Detta var en av frågorna han fick.

– Tillstånd kommer ofta med många villkor. Vi förväntar oss dialog, till exempel kring hur villkor ska tolkas. Kontakta oss, säger Torbjörn.

Under en fikastund med promenad diskuterades möjligheter och erfarenheter av naturturism i skyddad natur, en sammanställning av vad som togs upp finns här.

Från Nederländerna till ett kvalitetsmärkt glamping

Nicole Brokema och hennes man driver Glamping Höga Kusten, i Undrom utanför Sollefteå. Det var inte så länge sedan företaget fick kvalitetsmärkningen Nature’s Best.

Företaget har byggts upp utifrån en ganska enkel idé som hon själv beskriver det.

– Vi hade en dröm om att arbeta med människor, djur och natur. Vi fick idén om att sova i skogen i ett tipitält med en kamin i, säger Nicole.

Hon står på Forumscenen tillsamman med Lotta Backlund, märkningsansvarig för redan märkta företag och Camilla Jönsson, märkningsansvarig för företag som håller på att gå igenom Nature’s Best-processen.

Tre personer föreläser - Forum för naturturism 2023
Från vänster: Lotta Backlund, Camilla Jönsson och Nicole Brokema. Foto: Ulrica Dahlqvist.

– Med en sådan märkning visar vi att vi är seriösa. Vi visar upp överallt att vi är märkta; på hemsidan, på gården med flyers, säger Nicole.

Sedan i våras är Nature’s Best erkänt av GSTC. För att komma dit har föreningen tagit fram Stegräknaren, ett sms-verktyg (Sustainability Management System) i tre nivåer, för att stötta naturturismföretag i att utveckla hållbarheten i företagen.
 
– Det handlar om att medvetet, effektivt och strukturerat arbeta med sin hållbarhetsutveckling, säger Lotta Backlund.

Föreläsare på en scen - Forum för naturturism 2023
Emma Edfors, VD Hernö Gin, berättade om familjeföretaget i Dala utanför Härnösand och dess resa till att bli en internationellt känd ginproducent, och om framtidsplanerna. Foto: Leif Wikberg.

Påverkansarbete för att lyfta naturturism på andra aktörers agenda

Ett av föreningens verksamhetsområden är påverkansarbete, och inom det finns det som branschorganisation mycket att arbeta med.

– Vi arbetar bland annat med skogsfrågor, viltförvaltning och i nationella samordningsgrupper, men ser behov av att arbeta ännu mer än vi gör idag med olika påverkansfrågor, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.

I höstas uppkom behovet av att dedikera tid för samverkan och påverkansarbete kopplat till utbrottet av Afrikansk svinpest.

– I samarbete med företag, kommuner, turism- och destinationsorganisationer i det drabbade området, Visita och andra aktörer, har vi tagit taktpinnen för att lyfta frågan till myndighetsnivå. Det gäller främst ersättning och att tydliggöra hur den för Sverige viktiga besöksnäringen och naturturism påverkas nu och på lång sikt. Vi vill också skapa en beredskap för framtida utbrott, säger Camilla.

Samverkan – ett viktigt fokus i praktisk naturturism

Utbrottet av svinpest i det relativt lilla och avgränsande område i Fagersta kommun ger effekter på andra platser och påverkar föreningens medlemsföretag och besöksnäringen på olika sätt.

Petra Olsson, aktivitets- och guideansvarig på Eriksberg hotell och safaripark i Blekinge, berättade om hur de ska se till att vildsvinen i parken tas bort.

– Får vi in svinpest är det förödande för parken. Det kommer ta mellan tre och fyra år innan vi fått bort vildsvinen, säger Petra.

Kvinna föreläser - Forum för naturturism 2023
Petra Olsson. Foto: Ulrica Dahlqvist.

Hon berättade också om hur parken arbetar med hållbarhet, cirkularitet samt utmaningar de har med till exempel bilberoende gäster, samt om hur de skapar en helhet och paketerar hela Blekinge för att behålla gästerna en längre tid.

Forum gästades av ytterligare två företag som ur sitt perspektiv talade om hur det i praktiken är att vara verksam naturturismföretagare i skyddad natur. Mirja och Fredrik Lindström, Pelle Åbergsgården, medlem i Naturturismföretagen, och Sandra Itämaa från Härnö Outdoor lodge.

Mirja Fredrik Lindström Pelle Åbergsgården - Forum för naturturism 2023
Många Forumdeltagare följde med på visningsresan som destinationen anordnat, vilken bland annat innehöll ett besök hos Mirja och Fredrik, Pelle Åbergsgården. Foto: Daniel Skog.

Mirja och Fredrik pratade om hur de möter sina gäster med en personlig introduktion och bland annat frågar om gästens naturvana och kunskap om allemansrätten. Paret använder sin kreativitet och skapar olika slags paket för gästerna, det har kommit att bli något av en specialitet för dem. Paketen bygger också på samverkan med många andra aktörer i området.

Naturen är gemensam för många, inte minst naturturismföretag och friluftslivet

Härnö Outdoor tar verksamheten avstamp i mötet mellan människan och naturen. Sandra berättar om deras stolthet, smakvandringen.

– Den kör vi året runt och i alla väder. Vi använder kommunala platser och det händer att vi inte är ensamma med gruppen, men då delar vi bord med lokalbefolkning och inresta, säger Sandra.

Hon pratade om vilka tillstånd de har för att vara med grupper på olika platser, att de samverkar med olika företag eftersom smakvandringen är inte låst till en plats, samt hur de lägger stor vikt vid att tröskeln till naturen ska vara så låg att alla tar klivet oavsett erfarenheter eller funktionsnedsättning.

– Vi anpassar rutten efter gästens förmåga inte tvärt om, säger Sandra Itämaa.

Kvinna föreläser - Forum för naturturism 2023
Sandra Itämaa. Foto: Leif Wikberg.

För föreningen är det viktigt att sprida kunskapen om vad naturturism är, och att det är skillnad mellan naturturism och friluftsliv. Friluftsliv är ofta spontan, nästan alltid gratis och allemansrättsligt grundande. Naturturism är en del av turismen i Sverige, en köpt tjänst som kan innefatta olika slags tjänster.

Vilka möjligheter ser ni till samverkan mellan naturturism och friluftsliv? var den andra dagens fråga till fikat, en sammanställning av vad som togs upp finns här.

Kringarrangemang – flera spännande och matnyttiga aktiviteter

En nyhet för året var flera olika kringarrangemang i anslutning till Forum. Dagarna innan höll Crossing Latitudes en Nols Medicine Wilderness-utbildning i bygdegården i Docksta. Och direkt efter Forum avslutats arrangerade Höga Kusten Destinationsutveckling en visningsresa i området. Det erbjöds också tillfälle för uppguidning till Certifierad Naturguide.

En grupp människor i skogen - Forum för naturturism 2023
Uppguidning till Certifierad Naturguide på Skulebergets sluttning. Examinatörer Anders Johansson och Hansi Gelter. Foto: Cecilia Henrikson.

Gemensamt lärande, en starkare röst och fler medlemmar

I mars i år valdes Linda Vismer till ordförande för Naturturismföretagen. Under Forum betonade hon vikten av besöksnäring som en motor för hållbar utveckling och att naturturism är en transformerande kraft till något mer hållbart – det ska vara lätt för människor att göra rätt.

– Jag ser gärna en turistbransch som bara erbjuder hållbara val för besökaren, säger Linda.

Hon menar att naturturismföretagare har ett stort ansvar att berätta hur man bidrar till ökad hållbarhet.  

– Vi behöver sträcka på oss och bli bättre på att förklara vad vi åstadkommer och vilken effekt vår verksamhet har. Det behöver också bli fler medlemmar i Naturturismföretagen för att skapa en starkare röst som bransch, säger hon.

Naturturismföretagen och föreningens styrelse säger tack till alla deltagare, talare, och medarrangörer för att tillsammans ha skapat årets Forum. Tack också för den värdefulla feedback föreningen fått i utvärderingen.

IMG
WBG
WBG
IMG
WBG
IMG

Text: Ulrica Dahlqvist, Naturturismföretagen.

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter