Naturturismföretagen

Tillsammans bygger vi den nya spelplanen för svensk hållbar naturturism

Kvinna utanför en jurta.

Naturturismföretagens generalsekreterare Camilla Jönsson har ordet.

Egentligen är jag allergisk mot ordspråk och citat, nästan alltid upplever jag det som lite patetiskt när de dyker upp. Kanske är jag då själv patetisk när huvudet blir lite fullt av just citat, precis nu?

“När du tvivlar på hur långt du kan gå, kom ihåg hur långt du har kommit.”

Vårt syfte som förening är att samla företagen och att bidra till en stark och tydlig hållbar utveckling av svensk naturturism.

Ett av våra verktyg är kvalitetssystemet Nature’s Best som sedan den senaste revideringen helt legat i linje med den globala organisationen GSTC riktlinjer. Men för att bli erkända som ett verktyg under GSTC:s ”paraply” har vi tagit ett omtag och nu kompletterat systemet med ett systematiskt verktyg för att följa företagens hållbarhetsarbete över tid.

Detta steg visade sig vara en riktig utmaning som behövde gediget grundarbete. Men nu är vi där och har tillsammans gjort en riktig kraftsamling för branschen!

En professionalisering av branschen på flera sätt

Förutom det faktum att märkningen nu är erkänd av GSTC har vi gemensamt också ett genomgripande verktyg att följa hur utvecklingsarbetet går över tid i alla Sveriges naturturismföretag!

“Hemligheten till förändring är inte att bekämpa det gamla, utan att bygga det nya.”

I förarbetet med uppföljningsverktyget har vi också inventerat branschen. Nu har vi svart på vitt hur vår ljuvliga men spretiga bransch ser ut – fakta som samlats för allra första gången!

Vi har då också kunnat konstatera att viktiga pusselbitar ofta saknas eller är lite ofullständiga för att nå en ökad professionalisering av branschen. Därför lanserar vi nu en obligatorisk medlemsförsäkring som från årsskiftet kommer att ingå i medlemskapet för alla våra små medlemsföretag.

Försäkringen kommer också att gå att kompletteras via vår samarbetspartner Söderberg & Partners. Som det ser ut just nu kommer även större företag att kunna få särskilda kostnadseffektiva upplägg.

Utifrån våra efterforskningar kommer det tänkta upplägget också att spara många kronor för svenska naturturismföretag, vilket i sig också är positivt!

Mer information kommer under året, tveka inte att kontakta oss på infoadressen om du undrar över något!

“Jag går långsamt, men jag går aldrig baklänges.”

Som ett led i samarbetet med Söderberg & Partners kommer vi också att kunna erbjuda juridiskt stöd i enklare frågor. De sista pusselbitarna är inte helt på plats, men målsättningen är att du som medlem i Naturturismföretagen ska kunna få hjälp med exempelvis fakturabestridan, enklare avtalsfrågor och frågor kring uteblivna eller undermåliga leveranser till en minimal kostnad.

Vi hoppas att stödet ska användas och att vi kan utveckla det över tid utifrån hur efterfrågan ser ut.

Hållbarhetsutveckling på lång sikt

Hållbarhet i sig är en extremt långsiktig fråga och den gynnas aldrig av kortsiktiga lösningar. Ännu tydligare blir detta faktum då vi tittar på naturturismen som bransch, en extremt säsongsbetonad bransch där företagen är små, och till ungefär 50 procent drivna av ägaren själv.

Att åstadkomma hållbar förändring i denna typ av företag måste av nödvändighet ske systematiskt, realistiskt och i små steg. Att hasta med korta insatser är de facto kontraproduktivt, kanske till och med skadligt för företagaren själv och ett slöseri med både tid och nedlagda resurser.

Vi hoppas att den nya verktygslåda vi lanserar det kommande året ska bli just den typen av systematiska, realistiska och långsiktiga verktyg som branschen och därmed svensk besöksnäring faktiskt behöver.

Med ovanstående tankar i huvudet avslutar jag med ett sista citat – med förhoppning om att jag klarat mig från det patetiska med äran i behåll!

“Det är klokare att gå sin egen väg än att gå vilse i andras fotspår.”

Med önskan om en glad sommar!
//Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter