Naturturismföretagen

Ersättning till svinpestdrabbade företag – förändrat regelverk dröjer

Människor träffas och pratar om svinpestutbrottet

Från vänster: Christian Foster, kommunchef Norbergs kommun, Tobias Back, näringslivs- och turismchef Fagersta kommun, Karolina Berglund, kommundirektör Fagersta kommun, och Lena Johansson, S, riksdagsledamot. Foto: Camilla Jönsson.

En genomgripande förändring i regelverket är nödvändigt när ett utbrott av afrikansk svinpest sker. När nästa utbrott kommer vet ingen, men Sverige kommer med stor säkerhet att drabbas igen.
– Ett utbrott är en samhällsstörning och det hastar att få en förändring. Svinpesten kan dyka upp varsomhelst och närsomhelst, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare på Naturturismföretagen.

I höstas startades en samverkansgrupp bestående av företrädare för Naturturismföretagen, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Visita. Aktörerna delar synen på att behovet av ersättning behöver breddas för att omfatta fler är direkt drabbade stora jord- och skogsbruksföretagare.

I det drabbade området i Västmanland innebar restriktionerna, som Jordbruksverket meddelade, att många företag försattes i en situation som kan liknas vid näringsförbud.

I mitten av januari samlades samverkansgruppens representanter, företagare, riksdagsledamöter från M och S samt regionråd från Kd och V, och kommunrepresentanter på Fallängetorp. Det är en gård i Krylbo som driver ekologiskt lantbruk, boende och aktiviteter för besökare.

Ersättningsfrågan måste upp på den nationella politiska nivån

Samverkansgruppen har som mål att företag som drabbats av åtgärderna för att förhindra spridning av svinpest ska få ersättning. Bland annat gäller det att tjänsteproducerande företag inom besöksnäring, som exempelvis erbjuder boende och aktiviteter med koppling till naturupplevelser i svinpestdrabbade områden, ska kunna få ersättning för förlorad inkomst.

Nuvarande tolkning av epizootilagen, lagen som Jordbruksverket har att stötta sig mot när det gäller beslut om ersättning, har hittills inte infattat dessa företag.

Till exempel så har boenden, som trots svinpesten har kunnat hålla öppet, inte ansetts drabbade fast besöksanledningen dit helt försvunnit eftersom besökare inte kan gå ut och göra något i omgivningarna, inte ens en promenad. Lika är det för aktivitetsföretag som bedriver sin verksamhet med naturen som bas.

– Jordbruksverkets tolkning av epizootilagen är gjord på ett sätt som helt undantar de flesta företag utanför storskalig jordbruksproduktion. Enligt min uppfattning har det hittills inte kommit fram tillräckligt tydlig till beslutsfattarna att den här stora luckan i lagen finns. Tolkningen behöver göras om, alternativt behövs ny lagstiftning för att undvika att enskilda företag drabbas av näringsförbud meddelad med anledning av en epizooti, säger Camilla Jönsson.

Fallängetorp

På bilden- Från vänster: Stina och Anitha Barrsäter, Fallängetorp. Foto: Camilla Jönsson.

Samverkansgruppens arbete går till stora delar ut på att den här problematiken måste upp på den politiska dagordningen, på en nationell nivå.

–Jag som företrädare för Naturturismföretagen tycker att det är katastrofalt att dessa naturturismföretagare inte fått ersättning. Många försöker inte ens söka ersättning, något som vi på Naturturismföretagen ändå uppmanat att göra just för att påvisa att de är drabbade och hur de drabbats, säger Camilla. 

Läs också: Småföretagare kräver skadestånd efter svinpestutbrott (Artikel från Tidningen näringslivet)

Ökat fokus på följderna behövs

Samverkansgruppens arbete syftar också till att lyfta problematiken att samordningen mellan regioner och länsstyrelse främst fokuserat på utbrottet av smittan, inte följderna.

– Att de två viktiga organen inte samordnat sig vad gäller samhällsfrågor som företagande, folkhälsa och långsiktiga ekonomiska effekter blev uppenbart för alla under träffen. Fakta från de berörda kommunerna visar att flera hundra företag redan har eller kommer att lägga ner eller skadas långsiktigt om inte detta kommer upp på agendan, säger hon.

Från vänster: Stina och  Anitha Barrsäter, Fallängetorp.

Camilla tror att en förändring i struktur och regelverk kommer att ta tid.

– Tyvärr tror jag att det är lång väg kvar innan det här kommer tas upp för hantering på riksplanet. Men jag uppfattar att företagen på mötet levererade många tankar och insikter. Samtidigt blev det tydligt att den korrekta bilden av hur svinpesten drabbar små tjänsteföretag på landsbygden inte har nått fram till riksdag och regering. De behöver ha en korrekt bild av vilken påverkan utbrottet har på näringsliv och samhällsstrukturen.

Samverkansgruppen kommer fortsätta följa den politiska processen noggrant och träffas regelbundet för att arbeta vidare med att få en förändring.

–  Det är härligt att vara delaktigt i en grupp som har så god och konstruktiv dialog som vi har. Träffen på Falleängetorp var mycket viktig för att lyfta dialogen vidare, säger Camilla.

Illa nog som det är – beredskap för framtida utbrott nödvändig

Utbrottet, som konstaterades 6 september förra året, är det första i Sverige.

– Det är viktigt att de som drabbats av det här utbrottet får adekvat ersättning och att regelverket görs om så att det finns beredskap för nästa gång det här händer.

Camilla är säker, och många med henne, på att svinpesten kommer dyka upp på andra platser framöver.

– Nästa gång smittan dyker upp i Sverige kanske den kommer vara mer svårstoppad och effekterna kan komma att bli förödande på en större skala än dagens situation. Ur ett företagsperspektiv är det illa nog i Västmanland, flera hundra företag riskerar att gå under. I samverkansgruppen hoppas vi kunna nå fram till politiken på nationell nivå för att på så sätt få en genomgripande förändring i regelverket kring den omfattande samhällsstörning som ju ett utbrott av afrikansk svinpest faktiskt är, säger Camilla Jönsson.

Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.

Merläsning:
Långsiktiga effekter av svinpesten – redan en verklighet

Afrikansk svinpest: naturturismföretagare – både drabbade och en del av åtgärderna

Text: Ulrica Dahlqvist, Naturturismföretagen
Bilder: Camilla Jönsson, Naturturismföretagen

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism
med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter