Naturturismföretagen

Forumdiskussion: Samverkan mellan naturturism och friluftsliv

WBG8218

Samtidigt som Forum för Naturturism i Höga Kusten pågick också Tankesmedjan för Friluftsliv i Stockholm. Med anledning av detta diskuterade vi under Forum hur samverkan mellan naturturism och friluftsliv kan skapa gemensam nytta.

Under Forums andra dag gavs det tid för diskussioner deltagarna emellan. Frågan som deltagarna fick fundera över var:

  • Friluftslivet har en lång tradition i Sverige. Vilka möjligheter ser ni till samverkan mellan naturturism och friluftsliv?

Nedan följer en sammanställning av diskussionerna.

Dialog och ett gott samarbete är viktigt

Det är viktigt att aktörer inom friluftsliv och naturturism pratar med varandra för att på så sätt kunna forma en god samarbetsgrund att stå på. Tillsammans kan aktörer inom friluftsliv respektive naturturismföretag skapa en kunskapsplattform för en ökad fysisk aktivitet hos allmänheten. Dessutom är naturturism också en fantastisk introduktion till friluftsliv då den skapar kunniga och respektfulla gäster. 

Samtal naturturismföretagare emellan - samverkan mellan naturturism och friluftsliv
Samtal mellan Daniel Skog, STF och Mirja Lindström, Pelle Åbergsgården. Foto: Leif Wikberg

Deltagarna lyfte frågan om vi i Sverige bortskämda med det offentliga som har tagit ansvar. Kan vi verkligen räkna med att de har möjlighet att ta samma ansvar framöver med alltmer begränsade tillgängliga resurser? Här kan både naturturism- och friluftslivsaktörer vara viktiga spelare för att hjälpa till i arbetet med att vara förvaltarens ögon och öron ute i parkerna och reservaten. En möjlighet som även kom upp i diskussionerna under Forums första dag.

Det finns en vinning i att ha en gemensam infrastruktur för att utveckla områdena och minska konflikterna med en större nytta som resultat. Infrastrukturen är en samhällsnytta och vi behöver hjälpa varandra för att lyfta dessa frågor. Det kan samtidigt också vara en fördel att börja tänka in friluftsliv som en anläggningsfråga.

Goda exempel på samverkan mellan naturturism och friluftsliv

Under samtalens gång kom det också fram några goda exempel på samverkan mellan naturturism och friluftsliv:

  • I stället för att den förvaltande myndigheten har egen personal har man i Tivedens nationalpark avtal med Tivedguiderna som finns på plats och vägleder besökarna. Där erbjuds också företag att bli samarbetspartners med nationalparken, efter att ha genomgått en särskild utbildning. 
  • I Hamra nationalpark, Ljusdals kommun, har länsstyrelsen och Los skola ett samarbetsavtal. Det innebär att eleverna får utbildning i att guida i nationalparken. Ett fint initiativ för naturturism i framtiden, menar deltagaren som lyfte som exemplet. För arbetet utsågs Los skolas guidade turer till Årets naturvägledning 2023, i kategorin Naturvägledning med guide. 
Diskussionsfrågor Forum - samverkan mellan naturturism och friluftsliv
Forum 2023. Henrik Wester, Västmanland Turism samt Johan Engström, Visit Dalarna. Foto: Leif Wikberg

Aktörer inom naturturism och friluftsliv behöver varandra. Exempel på detta är många boendeaktörer vill paketera, men mäktar inte med att sätta aktiviteten i fokus. Ett hinder är dessutom också paketreselagen, vilken är lätt drunkna i, där naturturismaktörer som paketerar till vardags ofta har stor erfarenhet och kan bli goda samarbetspartners.

Gå ut och inventera ditt närmsta nätverk. Skapa dialog, gemenskap, samarbeten och nya möjligheter.

Mer om Forum som helhet kan du läsa här.

Camilla Jönsson antecknar på tavla - samverkan mellan naturturism och friluftsliv
Naturturismföretagens generalsekreterare Camilla Jönsson för anteckningar över vad deltagarna diskuterade. Foto: Leif Wiberg

Merläsning: Läs sammanfattningen av Forum för naturturism 2023 “Forum 2023 – samtal och utbyte runt lägerelden”

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter